Privacy

Op deze pagina staat de privacy van deze site beschreven.

Er worden geen persoonsgegevens via deze site verzameld. Daarmee is voldaan aan de privacywetgeving. Wel kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief van Tech Kids Studio waarmee een aantal gegevens worden opgeslagen zoals uw naam ene mailadres.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam, een huisadres of een e-mailadres.

Wat is de Wet bescherming persoonsgegevens?

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) helpt de privacy van burgers te beschermen. De Wbp is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via websites van ministeries. Het College bescherming persoonsgegevens is toezichthouder op de Wet bescherming persoonsgegevens. Bekijk of download de Wet bescherming persoonsgegevens op Overheid.nl.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden voor de nieuwsbrief. Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie hiervoor de contactgegevens op de website.

Derden

De informatie die via de aanmelding voor de nieuwsbrief wordt verzameld, wordt niet met derden gedeeld.