Programmeren in Groep 1 en 2

De Bee-Bot is een programmeerbare robot voor de kinderen in groep 1 en 2 van het basisonderwijs. De Bee-Bot ziet er uit als een bij en heeft een hoog aaibaarheidsgehalte. Met de Bee-Bot kunnen kinderen op een slimme en leuke wijze leren programmeren. 

De Bee-Bot is een vloer robot die je kunt programmeren door middel van de pijltjestoetsen op de rug van de robot. De Bee-Bot kan de commando’s voorwaarts, achterwaarts, draai naar links en draai naar rechts uitvoeren. De kinderen krijgen tevens een beter ruimtelijk inzicht tijdens het werken met de robot. .

Er is ook een app van de Bee-Bot beschikbaar voor de kinderen in de onderbouw. De app simuleert het gedrag van de robot. Als je de app gebruikt dan zie je een groen tapijt met bloemen. De leerling moet ervoor zorgen dat de robot naar de bloem toe loopt en hiervoor kunnen de pijltjestoetsen op het scherm gebruikt worden. Hiermee wordt de functionaliteit van de vloer robot nagebootst.

Met deze app leren jonge kinderen al vroeg in stapjes te denken en dat ligt aan de basis van het programmeren. Kinderen leren bijvoorbeeld dat om 2 stapjes voor uit te gaan de pijltjestoets 2 keer moet worden ingedrukt. Zo leren ze een strategie gebruiken om een probleem op te delen in stapjes om tot een oplossing te komen.

App B-bot

App B-bot voor groep 1 en 2

Je kunt de Bee-Bot ook gebruiken als tool om te werken aan de normale leerdoelen in het basisonderwijs. Dat kan door de bee-bot te gebruiken op een mat waarop je een heel divers aantal opdrachten kunt uitvoeren. Zo kun je werken aan taal, rekenen of aardrijkskunde door je eigen vloermat te ontwerpen of te kopen. Zo kun je eigenlijk vrijwel alle leerdoelen in het basisonderwijs hiermee onderwijzen.

Lees meer over de workshop programmeren met de Bee-Bot.