Animatiefilm maken

Een animatiefilm maken met de Stop Motion filmtechniek is leuk. Het is een filmtechniek, waarbij een voorwerp ‘tot leven’ gebracht kan worden. Dat gebeurt door heel veel foto’s te maken waarbij het voorwerp steeds een klein beetje verschuift. Door alle foto’s snel achter elkaar te laten zien lijkt het alsof het voorwerp echt beweegt.

Workshop

Een Stop Motion workshop is geschikt voor kinderen vanaf groep 6. Bij het maken van een Stop Motion film komen diverse aspecten aan bod.

Om samen met de kinderen een stop motion filmpje te maken is het handig om eerst met hen te bespreken waar het filmpje over gaat. Het begint met het bedenken van een kort verhaal. Hierna volgt de keuze van de materialen waar mee gewerkt gaat worden (o.a. papier, klei, bestaande voorwerpen) en het maken van het decor. Daarna komt het eigenlijke animatiewerk aan bod.

workshop animatiefilm maken

workshop animatiefilm maken

De kinderen werken samen in kleine groepjes. Er wordt gebruik gemaakt van een iPad of Tablet om foto’s mee te maken. De filmpjes kunnen voorzien worden van gesproken teksten. Ook kan er muziek worden toegevoegd. De kinderen kunnen elkaar na afloop hun filmpjes laten zien. De filmpjes worden ook per email aan de leerlingen verstuurd.

Leerdoelen

De volgende kerndoelen worden ondersteund:

Kerndoel 1

De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven. Informatie verwerken en presenteren gebeurt mondeling. Bijvoorbeeld door verslag uit te brengen of een demonstratie of een mondelinge toelichting bij een filmpje. Het kan ook schriftelijk door bijvoorbeeld een tekening of een stripverhaal.

Kerndoel 25

De leerlingen leren een aanpak bij het oplossen van rekenkundige problemen te onderbouwen en leren oplossingen te beoordelen. Hier ligt de nadruk op de voorstellingen en gedachten onder woorden brengen en het kritisch luisteren naar elkaars uitleg.